Rekomen Bonus

Terma & Syarat 

1. 918kiss2.com akan memberikan 20% bonus rekomen kawan kepada ahli yang rekomen kawan untuk bermain di 918kiss2.com

2. Ahli akan mendapat 20% dari kali pertama pengeluaran wang kawan.

3. Maxima bayaran bonus ini ialan RM1000.

4. Contoh pembayaran rekomen kawan bonus dibawah:

   Contoh       Pengeluaran pertama                     RM10,000
               Bonus    RM1000 * 20% = RM200  
    Keperluan Perolehan                      N/A

5. Minimum pengeluaran amaun RM100 dan keatas.

6. Setiap profil ahli atau apa-apa maklumat hanya boleh terlibat promosi ini. Sekiranya berlaku pakatan atau penggunaan beberapa akaun, semua bonus akan dibatalkan dan deposit dirampas.

7. Ahli tidak diluluskan membuat pemindahan daripada Produk tersebut sebelum bonus dipertaruhkan sepenuhnya. Jika ahli yang kehilangan jumlah bonus penuh, maka keperluan perolehan lepas adalah tidak lagi terpakai kepada deposit seterusnya (Kredit tidak melebihi RM10 tanpa dikira dalam bonus)

8. Syarikat kami berhak untuk membatalkan bonus pemain yang menyalahgunakan bonus ini.

9. Syarikat kami berhak untuk membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, sama ada semua pemain dan pemain individu